c

Nya krav ska ge färre arbetsskador i Skanska

Pressmeddelande 2010-02-11 09:00 CET

Skanska har en vision om noll arbetsplatsolyckor. I ett led att nå dit skärps nu bland annat kraven på den personliga säkerhetsutrustningen. Ett obligatoriskt krav på användning av skyddsglasögon och handskar på alla Skanskas bygg- och anläggningsplatser samt på fasta produktionsanläggningar införs.