c

Designstudenter ska lösa svenskarnas problem i hemmet

Pressmeddelande 2013-11-07 12:00 CET

Enligt en ny undersökning från Skanska är hallen och källsorteringsförvaring två stora problemområden i svenska hem.
Nu görs en satsning för att lösa dem, och för att tänka nytt och framtidsorienterat kommer landets blivande civilingenjörer att hjälpa till. Under fyra veckor ska studenter på utbildningen IDE Teknisk Design på KTH tillsammans med studenter på Medieinstitutet utveckla prototyper som löser designutmaningarna för ett nybyggt hem.

Skanska arbetar ständigt med att utveckla nya design- och inrednings-lösningar för nyproducerade bostäder som löser de behov och önskemål som finns. En ny undersökning från Skanskas Bopanel visar att många upplever hallen som det största problemområdet i hemmet, samt tycker att källsorteringen är svår att organisera. För att ta ett nytt grepp om problemen anordnar Skanska en designutmaning för civilingenjörsstudenter på KTH.

Sjuttio studenter delas in i tolv grupper, varav den ena hälften ska ta fram en prototyp för att lösa problematiken i hallen och den andra ska ta itu med källsorteringsutmaningen. Som en startpunkt kommer studenterna att idag, torsdag, åka ut till ett nyproduktionsprojekt i Järvastaden för att titta på två nyproducerade bostäder som designförslagen ska utgå ifrån.

– Vi på Skanska anpassar hela tiden våra nya boenden efter de behov som finns. I den här designutmaningen har vi helt och hållet utgått ifrån de problem som många upplever i sina hem och inte från ett byggtekniskt perspektiv. Att ta hjälp av just framtidens civilingenjörer för att skapa framtidens bostäder tror vi är helt rätt, och vi ser fram emot att ta del av lösningarna, säger Ilona Hobor, Consumer Insight Manager på Skanska Nya Hem.

En jury bestående av representanter från KTH, Medieinstitutet och Skanska kommer att utse en vinnare i respektive kategori. Prototyperna kommer att ställas ut på Skanskas huvudkontor i Solna under december månad då tävlingen avslutas. De vinnande grupperna får en prissumma motsvarande 5 000 kronor vardera.