c

Ny miljösatsning från Skanska

Pressmeddelande 2007-02-08 09:00 CET

Skanska gör en stor satsning på utbildning i sparsam körning för att minska bränsleåtgången och miljöpåverkan samt förbättra arbetsmiljön. I Skanskas verksamhet i Västsverige har förare av tunga fordon redan genomgått en utbildning vilket gett en besparing motsvarande cirka 500 ton koldioxid per år. Nu ska alla som kör bruksbil, arbetsfordon eller tjänstebil inom Skanska Sverige utbildas i sparsam körning.