c

Polismyndigheten i Skåne får Skanskas gröna framtidspris

Pressmeddelande 2013-03-19 09:00 CET

Polismyndigheten i Skåne tilldelas priset för att de i sin roll som upphandlande myndighet främjar långsiktiga energilösningar och visar hur den offentliga sektorn kan driva den gröna utvecklingen framåt.

Skanskas gröna framtidspris lyfter fram kunder eller samarbetspartners till Skanska som bidrar till att utveckla gröna lösningar och driva på arbetet med att skapa ett hållbart samhällsbyggande. Polismyndigheten i Skåne har vid upphandlingen av polishuset i Malmöstadsdelen Rosengård gett byggbranschen möjlighet att visa upp och vidareutveckla sin gröna kompetens. 

– Polismyndigheten i Skåne har tagit ansvar för ett hållbart byggande genom att ställa höga krav på energieffektivitet i sin upphandling. De är ett föredöme för andra offentliga upphandlare och värdiga vinnare av det gröna framtidspriset säger Camilla Wieslander, vd för Skanska Öresund.

Polismyndigheten i Skåne tar emot priset vid Skanskas framtidsdag i Malmö den 19 mars. Dagen är ett forum för hållbart samhällsbyggande där Skanska samlar politiker, opinionsbildare och studenter för diskussion och inspiration kring hur vi kan skapa levande städer. Priserna för Skanskas gröna framtidspris övriga två kategorier bästa privata kund och bästa samarbetspartner delas ut vid Skanskas framtidsdagar i Stockholm respektive Göteborg.