c

Skanska IT-Solutions varslar 55 anställda

Pressmeddelande 2004-10-20 10:43 CET

Skanska varslar 55 anställda inom enheten Skanska IT-Solutions. Varslen omfattar anställda i Stockholm, Göteborg och Malmö och har lämnats till berörda länsarbetsnämnder idag den 20 oktober.

   Pressrelease


2004-10-20

 

Skanska IT-Solutions varslar 55 anställda

Skanska varslar 55 anställda inom enheten Skanska IT-Solutions. Varslen omfattar anställda i Stockholm, Göteborg och Malmö och har lämnats till berörda länsarbetsnämnder idag den 20 oktober.

Anledningen till varslen är att Skanska IT-Solutions omstruktureras från att ha varit en affärsdrivande enhet med externa kunder till att i fortsättningen enbart fokusera på att tillgodose Skanskas behov av
IT-tjänster. Tidigare aviserade försäljningar av verksamheter i Skanska medför också att underlaget för dessa tjänster minskar. Sammantaget innebär förändringarna att övertalighet uppstår inom enheten.

- Det är tråkigt att behöva varsla kompetenta medarbetare, men vi måste anpassa vår struktur till Skanskas behov och koncernens fokus på att utveckla kärnverksamheten. Vi kommer nu att göra vad vi kan för att hjälpa de medarbetare som tvingas sluta, säger Niclas Sahlgren, VD för Skanska IT-Solutions.

Skanska IT-Solutions har idag ca 160 anställda i Stockholm, Göteborg och Malmö och förser enheter i Skanska-koncernen med IT-tjänster.

__________________________________________________
För ytterligare information, kontakta:

Niclas Sahlgren, VD, Skanska IT-Solutions AB,
tel 08-504 352 41
Anna Wenner, presschef, Skanska AB, tel 08-753 88 39

Denna samt tidigare releaser finns även på www.skanska.se