c

Skanska först i Norden med Svanenmärkta flerbostadshus

Pressmeddelande 2010-06-28 09:00 CET

Med konceptet ModernaHus kan nu Skanska erbjuda första Svanenmärkta flerbostadshuset i Norden. Svanenmärkningen ställer höga krav på kvalitetsstyrning, innemiljö och att huset ska ha en så liten miljö- och klimatpåverkan som möjligt.