c

Jämtkraft, Förbo och Norrporten får Skanskas Gröna Framtidspris 2012

Pressmeddelande 2012-02-28 10:00 CET

Jämtkraft, Förbo och Norrporten har under året tydligt bidragit till att utveckla gröna lösningar och arbetsmetoder tillsammans med Skanska. Nu tilldelas de Skanskas Gröna Framtidspris 2012.

Domstolarna, Jönköping

Ett ökat samarbete med kunder och samarbetspartners inom gröna lösningar är prioriterat för Skanska, som har som mål att bli det ledande gröna byggföretaget i Sverige. Skanskas Gröna Framtidspris tilldelas kunder och samarbetspartners som ställer tydliga krav på resurseffektiva arbetssätt, produktionsmetoder och långsiktigt hållbara lösningar i projekten. Detta leder till att mer hållbara arbetsmetoder och lösningar utvecklas i ett nära samarbete mellan Skanska och kunden.
– Att utveckla gröna lösningar och arbetsmetoder är både i linje med vårt ansvar som samhällsbyggare och med vår strävan att erbjuda ekonomiskt attraktiva lösningar för våra kunder. De här projekten är förebilder för andra och för oss på Skanska, säger Anders Danielsson, VD för Skanska Sverige.

I kategorin offentliga kunder går priset till Förbo för Sveriges första flerbostadshus med plusvärme.
Genom att samarbeta med kunder som vill mycket mer än normkrav och som vågar testa nya lösningar utvecklas Skanska i sin strävan att bli branschens mest hållbara byggare. En sådan kund är Förbo, som tillsammans med Skanska byggt det första flerbostadshuset med plusvärme i Sverige.  Höjdenvändan i Lerum har utrustats med solfångare på taket, och i kombination med att vara ett energisnålt bygge produceras därmed mer energi än vad som används. Överskottet säljs vidare till fjärrvärmenätet. Förbo vågar testa nytt och ligger i framkant när det gäller grönt.

– Vi är både glada och stolta över utmärkelsen som inspirerar oss att arbeta vidare. Det är viktigt att vi bygger hus idag som är hållbara över tid utan att ge avkall på att de är trivsamma och uppskattade av hyresgästerna som ska bo där. Så är det på Höjdenvändan, säger Ulla Hamnlund-Eriksson, VD för Förbo.

I kategorin privata kunder går priset till Norrporten för byggandet av Domstolarna i Jönköping.
Norrporten visar med all tydlighet – i visioner, målsättningar, anvisningar och handling – att man är en ledande och långsiktig aktör inom miljöriktigt byggande och förvaltning. Tillsammans har Norrporten och Skanska vid bygget av Domstolarna i Jönköping utvecklat flera nya lösningar gällande bland annat grundvattenhantering, grundläggning och framför allt produktion av värme och kyla. Domstolarnas behov av köpt energi beräknas vara ca 50 procent av BBR-kravet. Byggnaderna certifieras enligt LEED Guld. Norrporten är i såväl ord som handling en ledande aktör inom grönt byggande. 

– Vi är jättestolta över utmärkelsen. Vi vet att våra miljökrav upplevs som mycket ambitiösa i branschen och blir naturligtvis glada när byggföretagen uppfattar dessa som inspirerande och utvecklande, säger Anders Wiklander, VD för Norrporten.
 
I kategorin samarbetspartners går priset till Jämtkraft för samarbetet med att utveckla arbetssätt med större miljöhänsyn i känsliga naturområden.
Jämtkraft antog redan 1996 sin nu gällande miljöpolicy och gav i och med detta miljöarbetet en framträdande profil inom företaget. Man tar ett stort ansvar och följer upp, förbättrar och förnyar arbetsmetoder vilket leder till ökad säkerhet, bättre arbetsmiljö och värdefull erfarenhet, bland annat gällande arbete i känsliga naturområden.

Jämtkraft har tillsammans med Skanska i ett flertal projekt under åren arbetat målmedvetet och strategiskt med miljöfrågor. I vindkraftprojektet Sjisjka är man partners på såväl ägar- som utförandesidan. Jämtkraft är en mycket värdefull samarbetspartner inom Skanskas gröna satsningar.

– Utveckling i samverkan med andra är en förutsättning för att lyckas och vi är därför mycket hedrade av utmärkelsen. Skanska har genom åren tillfört Jämtkraft ovärderlig kunskap i miljöfrågorna, säger Anders Ericsson, VD för Jämtkraft.

Kontakter

Kontakta: Johan Gerklev, Funktionschef
Telefon 0