c

Skanska tecknar avtal med Trafikverket om utbyggnad av del av Mälarbanan

Pressmeddelande 2012-09-12 09:00 CET

I samband med Mälarbanans utbyggnad från två spår till fyra har Skanska fått i uppdrag av Trafikverket att bland annat bygga två broar och göra en bergsschakt i Slammertorpsområdet, Järfälla kommun. Projektet har ett ordervärde på 183 Mkr.

För att öka Mälarbanans kapacitet ska en sträcka på totalt 20 km, från Tomteboda till Kallhäll, få en utbyggnad av befintliga spår. Pendeltågen kommer därmed få två egna spår i mitten medan övrig tågtrafik kommer att kunna passera fritt på de två yttre spåren.

– Vi är stolta över att få vara med och göra vardagen lite enklare för de tusentals resenärer som pendlar längs Mälarbanan, säger Mats Lindahl, projektchef på Skanska.

Skanskas uppdrag omfattar i huvudsak:

- Två broar

- En bergsschakt

- Diverse markarbeten

Projektet är en utförandeentreprenad i samverkan, vilket innebär ett nära samarbete mellan beställare och entreprenör. Arbetet startar omgående och beräknas vara färdigt 2016.

Kontakter

Kontakta: Mia Trahn, Kompetensutvecklare
Telefon +46104484440