c

Skanska utvecklar kontor åt Vattenfall i Luleå

Pressmeddelande 2014-11-14 10:30 CET

Skanska ska utveckla ett nytt kontor med Vattenfall som hyresgäst i Luleå. Kontoret kommer att byggas på Porsön i norra delen av staden. Det blir en byggnad i tre plan med en bruttoarea på 6 200 kvadratmeter.

Vattenfall Luleå

Det nya kontoret byggs i området Porsögården, intill Luleås tekniska universitet och Luleå Science Park. Porsögården ligger drygt fyra kilometer nodväst om centrum.

– Det här är ett expansivt område där allt fler verksamheter väljer att etablera sig och vi ser fram emot att inleda vårt första kommersiella utvecklingsprojekt i Luleå. Vi kommer att kunna erbjuda ett yteffektivt kontorshus som motsvarar högt ställda hållbarhetskrav åt Vattenfall, säger Mats Engvall, affärsutvecklare, Skanska Sverige AB.

Avsikten är att certifiera kontoret enligt Miljöbyggnad, på högsta nivån, Guld. Miljöbyggnad, som administreras av Sweden Green Building Council, är ett certifieringssystem för nyproducerade och befintliga byggnader med fokus på energi, inomhusmiljö och materialval.

Utöver kontorsbyggnaden, som ritats av Temagruppen, kommer Skanska att anlägga intilliggande parkmiljö samt parkeringsplatser och garage.

– Med det nya kontoret skapar vi inte bara en kontorsmiljö som bär oss in i framtiden. Vi kommer också att finnas nära blivande medarbetare, forskning och utveckling i världsklass vid universitetet och några av våra stora kunder, konstaterar Christer Ljunggren, Chef för Vattenfall Vattenkraft.

Kontoret uppförs på mark som Skanska förvärvar av Luleå kommun och genomförandet är villkorat av att markköpet vinner laga kraft. Förutsatt att allt går som planerat är avsikten att påbörja bygget under våren 2015 och kontorshuset ska stå klart för inflyttning till hösten 2016.