c

Skanskas arbetsmiljöarbete prisat

Pressmeddelande 2012-12-19 09:00 CET

Skanska har tilldelats fyra av Trafikverkets sju arbetsmiljöpriser 2012, tack vare sitt systematiska och föredömliga arbete med att skapa säkra arbetsplatser.

Skanska har en nollvision vad det gäller skador i arbetet och som ett delmål ska tre av fyra olyckor vara borta till år 2015.
– Säkra arbetsplatser är vår viktigaste fråga. Vi är fast beslutna att nå våra arbetsmiljömål och utmärkelsen från Trafikverket är en bekräftelse på att vi är på rätt väg. Det här stärker oss ytterligare i vår strävan mot vår nollvision, säger Patrik Larsson, vice VD på Skanska.

Trafikverket vill med sitt arbetsmiljöpris premiera säkra byggarbetsplatser. Både små och stora investeringsprojekt i byggskedet kan tävla om totalt sju priser och i år gick fyra av dessa till Skanska.

Gemensamt för vinnarna är att de har uppvisat ett föredömligt och systematiskt arbetsmiljöarbete. Några exempel på detta är högt engagemang bland medarbetarna, löpande identifiering av risker och väl inarbetade säkerhetsrutiner i arbetsmomenten. De vinnande Skanskaprojekten är:

− E45 Bohusmotet
− Abisko östra och Kopparåsen bangårdsförlängning
− Östra förbifart Katrineholm
− Norra Länken trafikplats Värtan

Mer information om Trafikverkets arbetsmiljöpris och motiveringarna finns på www.trafikverket.se