c

Skanska Installation samordnar verksamheten

Pressmeddelande 2011-12-12 09:02 CET

Skanska Installation breddar sitt erbjudande inom såväl installationsområdet som energieffektiviseringar och andra gröna lösningar.

Skanska Electro AB och Skanska Inneklimat AB har länge ingått i Skanska Installation AB, men bedrivit verksamhet under egna företagsnamn. Från och med nu kommer dessa bolags verksamhet att bedrivas under namnet Skanska Installation.
- Vi har ett brett erbjudande med det stora företaget Skanskas resurser och erbjudanden och det mindre företaget Skanska Installations flexibilitet och servicekänsla, säger Per-Ola Jönsson, VD för Skanska Installation.
 
Installationer är en viktig del av byggbranschen när det gäller energieffektiviseringar och andra gröna lösningar. Samtidigt som Skanskas installationserbjudanden samlas inom namnet Skanska Installation, utökar man sina erbjudanden. Detta gäller såväl inom både totalåtaganden av installationstjänster som inom enskilda delar, exempelvis el, ventilation, rör, service, larm och säkerhet och Lean energy. Skanska Installation levererar erbjudanden inom installationer över hela landet.

Skanska Installation med 600 medarbetare ingår i Skanska Sverige AB. Företaget erbjuder kundanpassade helhetslösningar för fastighetstekniska installationer, installationsledning och systemintegrerade fastighetssystem. Man arbetar inom elinstallation, larm- och säkerhetssystem, datakommunikation, luftbehandling inomhus, energianalyser samt styr- och reglersystem. Man har även specialistkompetens inom ventilation och rör. ISO-certifiering för ISO 9001 och 14001 finns.
Omsättning 2010: cirka 800 miljoner kronor.
För mer information om Skanska Installation, gå in på: www.skanska.se/installationer.