c

Undersökning bland svenska fastighetsföretag visar: Offentliga fastighetsbolag fäster större vikt vid klimatfrågan än privata

Pressmeddelande 2007-02-19 09:00 CET

Skanska Sverige har tagit tempen på 200 fastighetsföretags inställning till klimatfrågan. Val av energikälla är den mest kritiska frågan för fastighetsbolagen, som också anser att politiska beslut är avgörande för en mer hållbar fastighetssektor.