c

Skanska Sverige utser arbetsmiljödirektör

Pressmeddelande 2013-01-31 09:00 CET

För att sätta ytterligare fokus på Skanska Sveriges arbete inom arbetsmiljö och säkerhet utses Per Åkerman till arbetsmiljödirektör. Tjänsten har inte funnits tidigare och Per Åkerman ingår som medlem i Skanska Sveriges ledningsteam.

Per Åkerman

– Att skapa säkra arbetsplatser är viktigare än allt annat. Vi ökar nu tempot på vår säkerhetsresa genom att utse Per Åkerman till arbetsmiljödirektör. Per kan med sin långa erfarenhet som linjechef tillföra nya perspektiv i vårt arbetsmiljöarbete. Hans uppdrag blir att leda oss mot målet om olycksfria arbetsplatser genom en tydlig strategi och tillämpning av de bästa arbetssätten, samt att driva arbetsmiljöfrågan i branschen som helhet, säger Pierre Olofsson, VD för Skanska Sverige.

Per Åkerman kommer senast från rollen som chef för Skanska Sveriges bergmaterialverksamhet. Han har sedan starten på Skanska 1991 haft en mängd ledande befattningar varav flera internationellt. Per Åkerman tillträder tjänsten som arbetsmiljödirektör den 1 februari. 

– Vårt mål är att minska arbetsplatsolyckorna med tre fjärdedelar till 2015. På längre sikt är vi fast beslutna om att nå olycksfria arbetsplatser. Alla har rätt att komma hem oskadda från arbetet, säger Per Åkerman.

För att bygga en säkerhetskultur och nå målet om noll arbetsplatsolyckor har Skanska Sverige bland annat definierat ett antal säkra arbetssätt och tagit fram utbildningar inom riskfyllda arbetsmoment. Man har även utbildat medarbetarna i säkert beteende och chefer i säkert ledarskap. Skanska Sverige är även drivande i Sveriges Byggindustriers arbete med att höja säkerhetsnivån generellt i byggbranschen.