c

Skanska får uppdraget att bygga om väg 535

Pressmeddelande 2004-11-02 11:26 CET

Skanska har fått i uppdrag av Vägverket att bygga om väg 535 mellan Storsjö och Torsborg i Jämtlands län. Ordern är värd 75 MSEK.

 

Pressmeddelande från Skanska Sverige


2004-11-01


Skanska får uppdraget att bygga om väg 535

Skanska har fått i uppdrag av Vägverket att bygga om väg 535 mellan Storsjö och Torsborg i Jämtlands län. Ordern är värd 75 MSEK.

Den nuvarande vägen har dålig bärighet och är mycket krokig. Uppdraget innefattar därför dels förstärkning av befintlig väg och dels byggnation av helt ny väg där vägsträckningen förändras. Totalt omfattar arbetet en sträcka på 25 km.

- Det känns väldigt bra att på det här viset kunna vara med och förstärka och förbättra vägen samt bidra till en säkrare trafikmiljö, säger Jan-Arle Karlsson, distriktschef på Skanska Sverige. Nu när vägen blir rakare kommer den totala vägsträckan faktiskt att bli 3 km kortare.

Som mest kommer ett trettiotal personer att vara sysselsatta i projektet, som startar i mitten av november. Etappen mellan Storsjö och Torsborg kommer att stå klar i augusti 2007.

- Den nya sträckningen av väg 535 kommer att minska restiden avsevärt, säger Karin Georgsson på Vägverket Region Mitt. Det kommer säkert att uppskattas även av alla de vinterturister som utnyttjar denna väg.

Ordern innefattar även en option värd 35 MSEK, för den fortsatta sträckningen mellan Storsjö och Ljungdalen.
__________________________________________________

För ytterligare information kontakta gärna

Jan-Arle Karlsson, distriktschef Skanska
telefon 070-310 23 66

Karin Georgsson, Vägverket Region Mitt
telefon 063-19 47 00