c

Skanska Sverige pionjär inom arbetsmiljö

Pressmeddelande 2011-12-15 14:03 CET

Skanska är ledande i byggbranschen när det gäller säkerhets- och arbetsmiljöarbete. Skanska Sverige är nu det första rikstäckande bygg- och anläggningsföretaget som certifierar arbetsmiljön.

Skanskas ledning har tagit ett strategiskt beslut, där målet är noll arbetsplatsolyckor. Ett delmål är att tre av fyra olyckor ska vara borta till år 2015. Det ska ske genom bland annat utbildning, ett tydligare ledarskap och höjd medvetenhet hos medarbetarna. Samtliga medarbetare genomgår obligatorisk utbildning i arbetsmiljöfrågor. Även underentreprenörer får del av säkerhetsinformation och instruktioner.

Skanska har certifierat sitt arbetsmiljöarbete enligt standarden OHSAS 18001:2007 (Occupational health and safety assessment series). Därmed är företaget det första rikstäckande bygg- och anläggningsföretaget som certifieras enligt denna standard.

- Det är oacceptabelt med arbetsplatser där anställda riskerar att skadas. Vi är övertygade om att det är lönsamt att arbeta med arbetsmiljö och säkerhet, och certifieringen är något vi är mycket stolta över, säger Anders Danielsson, VD för Skanska Sverige.

- Skanska Sverige är en förebild i branschen vad gäller arbetsmiljö och säkerhet, säger Matts-Ola Samuelsson från Det Norske Veritas, som genomfört certifieringen.

Kontakter

Kontakta: Mia Trahn, Kompetensutvecklare
Telefon +46104484440