c

Förkortad byggtid för Östra förbifart Katrineholm ger sänkta kostnader

Pressmeddelande 2012-10-01 09:00 CET

Idag invigs Östra förbifarten Katrineholm – drygt två månader tidigare än planerat. Den förkortade tidplanen innebär en kostnadssänkning på 18 miljoner kronor. Förklaringen ligger i ett nära samarbete mellan beställaren Trafikverket och Skanska.

Att samarbeta kan vara en lönsam affär, för alla. Detta är byggandet av Östra förbifarten Katrineholm ett utmärkt exempel på. Här har samverkan inneburit transparens aktörerna emellan, vilket i sin tur har bidragit till en effektivare arbetsprocess med kortare tidplan och lägre totalkostnad som resultat.

– Vårt fantastiska projektteam, i nära samarbete med Trafikverket, har gjort det här projektet till ett föredöme. Infrastrukturbehoven i Sverige är stora och jag hoppas att det vi uppnått här i Katrineholm kan bidra till att fler av våra efterlängtade infrastrukturprojekt blir verklighet, säger Patrik Larsson, vice VD på Skanska Sverige.

Samverkan har även haft positiva effekter på arbetsmiljön. Projektet har inte haft några arbetsplatsolyckor med frånvaro sedan starten för två år sedan och projektet har tilldelats Trafikverkets arbetsmiljöpris.

– Med noggrann planering och möjlighet att påverka arbetssätt och utformning i tidigt skede når vi både lönsamhet och säkerhet. Det här samverkansprojektet är ett bevis för detta, säger Patrik Larsson, vice VD på Skanska Sverige.

Projektet Östra förbifarten Katrineholm har omfattat:
- 11 broar
- 10 km ny väg
- Breddning av 10 km befintlig väg
- 2 rondeller

Kontakter

Kontakta: Mia Trahn, Kompetensutvecklare
Telefon +46104484440