c

Skanska deltar i europeiskt forskningsprogram för ökad energieffektivitet

Pressmeddelande 2011-02-08 09:20 CET

Bygg energieffektivt för en större marknad! Detta är målet med EUs forskningsprogram BEEM-Up, som har uppstartsmöte i Alingsås den 9-10 februari. I samband med uppstartsmötet ges media möjlighet att träffa representanter för BEEM-Up projektet Brogården i Alingsås.

BEEM-Up – Building Energy Efficient for Massive market Uptake - är en del av EUs forsknings- och innovationsprogram EeB, Energy efficient Buildings. BEEM-Up är ett demonstrationsprojekt där Sverige, Frankrike och Nederländerna deltar med varsitt demonstrationshus. Skanska Sverige deltar med Brogården, ett partneringprojekt tillsammans med Alingsåshem där 300 lägenheter i ett miljonprogramsområde byggs om från originalskick till passivhusstandard. Passivhus är så energieffektiva att de behöver mindre än hälften så mycket energi som traditionellt byggda hus.

Forskningsprogrammet har som huvudmål är att utveckla och informera om kostnadseffektiv högpresterande renovering av befintliga flerbostadshus samt att drastiskt reducera energiförbrukning för uppvärmning, med minst 75 procent. Man vill också reducera uppvärmning av tappvarmvatten och hushållsel med bibehållen prestanda och boendemiljö. Dessutom finns fokus på ”Massive market uptake”, dvs. tekniken och metoderna ska lämpa sig för att användas i stor skala.

- Att vara riktigt bra på energieffektiv renovering är en del av vårt mål att bli ledande inom grönt byggande. Genom samarbetet i BEEM-Up har vi möjlighet till ett internationellt erfarenhetsutbyte och att skaffa ytterligare kompetens inom området, säger Madeleine Nobs, affärsutvecklare för Miljonhemmet inom Skanska.

Skanska Sverige kommer att dokumentera de lösningar som identifieras inom BEEM-Up – precis som vi gör inom Miljonhemmet. Dessutom ska Skanska utreda, utvärdera och utföra förbättringar t ex avseende högpresterande isolering, ventilationslösningar, elproduktion, hissar, uppvärmningssystem och minimering av köldbryggor. Detta är erfarenheter som Skanska kommer att ha nytta av och använda i hela sin verksamhet.

De svenska partners som ska arbeta kring Brogården är Alingsåshem, SP och Skanska. Även Europrofil, Schüco och Sundolitt kommer att delta som underkonsulter till Skanska. Projektstart är januari 2011. Projektstorleken är 80 miljoner kronor varav cirka en tredjedel i Sverige. Projektet beräknas kunna avslutas i december 2014.

I samband med uppstartsmötet ges media möjlighet att träffa representanter för BEEM-Up projektet bl a Jesus Ma Isoird Aurrekoetxea, BEEM-Ups koordinator, och Madeleine Nobs, affärsutvecklare för Miljonhemmet inom Skanska.

Tid: Onsdagen den 9 februari kl 13:00-13:15

Plats: Visningslägenheten i Brogården, Alingsås.