c

Skanskas Skånelänga blir ett passivhus

Pressmeddelande 2010-05-27 10:00 CET

Skanska har byggt flera olika passivhus genom åren. Genom att satsa på ett egenutvecklat småhus baserat på passivhusteknik utvecklas ett av de mest energisnåla småhusen på marknaden.

Skanska tar ännu ett steg i sitt arbete med att minska energianvändningen och klimatpåverkan i de bostäder som utvecklas i egen regi. Öresund Green är namnet på Skanskas nya huskoncept som bygger på en modern version av en Skånelänga byggd med passivhusteknik.

Huset som Skanska byggstartar utanför Malmö kommer att fungera som utvecklingsprojektets fullskaliga provhus under ett års tid. Själva huset är på ett och etthalvt plan, vilket bedöms vara en effektiv form, och 149 kvadratmeter med två takfönster och glasade dörrar i vardagsrummet.