c

Skanskas Kontorsindex: Företagen tror på nyanställningar och ökade kontorsytor

Pressmeddelande 2005-06-01 10:00 CET

För första gången sedan 2001 visar Skanskas Kontorsindex att andelen företag i storstadsregionerna som tror sig behöva större kontorsyta under det kommande året är större än andelen som tror sig behöva minska kontorsytan. 39 procent av de svarande företagen förutspår att de kommer att anställa under det kommande året och andelen företag som tror sig behöva göra neddragningar i personalen har minskat.


Pressmeddelande från Skanska Projektutveckling Sverige

 


2005-06-01

 

Skanskas Kontorsindex:Företagen tror på nyanställningar och ökade kontorsytor

För första gången sedan 2001 visar Skanskas Kontorsindex att andelen företag i storstadsregionerna som tror sig behöva större kontorsyta under det kommande året är större än andelen som tror sig behöva minska kontorsytan. 39 procent av de svarande företagen förutspår att de kommer att anställa under det kommande året och andelen företag som tror sig behöva göra neddragningar i personalen har minskat.

Vid vårens mätning uppgav 15 procent av företagen att de kommer att öka kontorsytan under det kommande året vilket  kan jämföras med 11 procent vid mätningen för ett år sedan. Andelen företag som vill minska kontorsytan har sjunkit från 18 procent till 12 procent på ett år. 73 procent av företagen bedömer att de kommer att ha samma yta som i dagsläget. Konsultverksamhet och tjänsteproduktion är de branscher som i störst utsträckning tror sig ha fler anställda om ett år.

"Kontorsindex pekar mot en uppgång i hyresmarknaden, vilket vi också har känt av genom ett ökat antal förfrågninar och ett  flertal stora kontrakt  under årets början.", säger Claes Larsson, VD Skanska Projektutveckling Sverige, den enhet inom Skanska som svarar för utveckling av kommersiella lokaler i Sverige.

Branschutveckling
39 procent av företagen anser att konjunkturen är på uppåtgående. Mest positiva är de svarande företagen i Malmöregionen. En större andel än vid föregående mätning tror dock att en positiv utveckling av konjunkturen låter vänta på sig till efter årets slut.

Det finns en viss negativ trend i hur företagen uppfattar den generella utvecklingen av den egna branschen. Dock upplever 43 procent av företagen dock att deras eget företag utvecklas bättre än branschgenomsnittet. 5 procent av företagen uppfattar att de utvecklas sämre än branschen i övrigt.

Lokaltrender
Merparten av företagen har en mixad kontorslösning med både öppen planlösning och individuella rum. Liksom i föregående mätning ses tendensen att de lokalansvariga anser att de har för stor yta per anställd jämfört med en ideal lösning.
 
Trenden från föregående mätning håller i sig och arbetsmiljön rankas återigen som den viktigaste faktorn vid en förhyrning av kontorslokaler. Näst viktigast är lokalens utformning följt av de ekonomiska villkoren. Arbetsmiljön anses även vara den viktigaste faktorn för att attrahera och behålla medarbetare.

Skanskas Kontorsindex över tiden - andel av företagen som förutspår ökat eller minskat kontorsbehov:

ökat  minskat
November 2000 31 % 10 %
Maj 2001 25 % 15 %
November 2001 16 % 19 %
Maj 2002 18 % 19 %
November 2002 13 % 22 %
Maj 2003  12 % 23 %
November 2003 11 %  27 %
Maj 2004 11 % 18 %
November 2004  13% 17%
Maj 2005 15%   12%

Fakta om Skanskas Kontorsindex:

# Skanskas Kontorsindex genomförs två gånger om året, maj och november (av Gfk Sverige AB) och startade hösten 2000

# Panelen består av företag i Stockholms-, Göteborgs- och Malmöregionen

# Panelens tjänste- och serviceföretag har minst 20 anställda och industri-, handel-, transport- och kommunikationsföretag har minst 200 anställda

# Hösten 2004 har 186 paneldeltagare svarat på hela enkäten (svarsfrekvens 51 procent)

# 68 procent av de svarande ansvarar för lokalytor över 1000 kvm

# 60 procent har 50 anställda eller fler

Resultatet av undersökningen återfinns på www.skanska.se/fastigheter

__________________________________________________

För ytterligare information, kontakta:
Anna Schierenbeck, kommunikatör Skanska Projektutveckling Sverige, tel. 08-504 350 33, mobil 070-527 80 33
Peter Gimbe, informationsdirektör Skanska AB,
mobil 070-543 88 38