c

Södertälje kommun och miljön vinnare när ny bergtäkt tas i bruk

Pressmeddelande 2005-10-27 10:59 CET

Skanska och Södertälje kommun har tecknat ett avtal som ger klartecken för brytning av berg vid Moraberg. Under de kommande 13 åren kommer 5 miljoner ton berg att brytas i den nya bergtäkten intill E4:an. Stenen som bryts kommer att användas som byggmaterial i både väg och husprojekt, samt till asfalt och betongtillverkning.

Pressmeddelandefrån Skanska Sverige

 

2005-10-27

Södertälje kommun och miljön vinnare när ny bergtäkt tas i bruk

Skanska och Södertälje kommun har tecknat ett avtal som ger klartecken för brytning av berg vid Moraberg. Under de kommande 13 åren kommer 5 miljoner ton berg att brytas i den nya bergtäkten intill E4:an. Stenen som bryts kommer att användas som byggmaterial i både väg och husprojekt, samt till asfalt och betongtillverkning. 

-Skanska försöker att i möjligaste mån använda bergtäkter istället för grustäkter. Vi är därför självklart nöjda med att kunna börja bryta i Moraberg, en bergtäkt som kommer att försörja byggen i söderort och minska våra vägtransporter, säger Bo Albertsson.
 
Att Skanska vill minimera uttaget från grustäkter beror på att grusåsarna fungerar som naturliga reningsverk för grundvattnet. Samt att även om både berg och naturgrus är ändliga resurser som vi alla ansvarar för att vara sparsamma med, finns det större volymer berg än naturgrus.

- Södertälje kommun får genom avtalet med Skanska möjlighet att i överensstämmelse med kommunens översiktsplanering, och utan kostnad för kommunen, tillskapa ett attraktivt område förberett för framtida industrietableringar. På detta sätt är även kommunen en vinnare säger Samhällsbyggnadschefen Einar Schuch.


 

 


För ytterligare information, kontakta:
Bo Albertsson, distriktschef Skanska Sverige, region Asfalt och Betong, tel 070-589 32 68
Per-Olof Jansson, samhällsbyggnadskontoret Södertälje kommun, tel 070-851 82 72