c

Skanska och Platzer genomför fastighetsaffär i Göteborg där Skanska realiserar en vinst om 97 miljoner kronor

Pressmeddelande 2009-05-29 13:00 CET

Skanska och Platzer genomför en fastighetsaffär som innebär att Skanska säljer två parkeringshus och en kontorsfastighet i Göteborg samt förvärvar fyra exploateringsfastigheter. Skanska erhåller netto 168 miljoner kronor med ett resultat på 97 miljoner kronor som redovisas i det andra kvartalet. Tillträde sker under juni 2009.