c

Skanska hyr ut ytterligare 665 kvm till Reinertsen Sverige AB i pågående kontorsprojekt i Göteborg

Pressmeddelande 2013-08-28 08:30 CET

Skanska har sedan tidigare ett hyreskontrakt med det norskägda familjeföretaget Reinertsen som nu utökar sin yta med ytterligare 665 kvm till totalt cirka 5 900 kvm. Tillträde till den tillkommande arean sker i december 2013.

Kontorshuset på Kilsgatan 4 färdigställs under den här månaden och Reinertsen har redan flyttat in i sina lokaler de tecknat avtal för tidigare. Reinertsen är teknikkonsulter inom områdena infrastruktur, samhällsplanering, energi, miljö, bygg, industri, olja och gas.

Genom ny- och tillbyggnationen omfattar huset nu totalt cirka 17 000 kvm. Det blir Skanskas andra miljöprofilerade kontorshus i Göteborg, med ett flertal miljöfördelar såsom solceller som minskar nettoförbrukningen av el i huset. Läget gör att det är perfekt för pendlare med gångavstånd till Centralstationen och Nils Ericsons bussterminal.

Kv Tennet är precertifierat enligt det internationella miljöcertifierings-systemet LEED. Dessutom kommer huset att certifieras enligt EU GreenBuilding, vilket innebär att husets energianvändning blir minst 25 procent lägre än vad som föreskrivits i Boverkets normer för nybyggda fastigheter.

– Vi välkomnar Reinertsen till kv Tennet och är givetvis glada att kunna erbjuda ytterligare utrymme i direkt anslutning till redan förhyrda ytor. Det finns fortfarande plats för fler företag som tycker det är lika viktigt som vi med arbetsmiljöfrågor. Vi har fokuserat på bland annat mötesplatserna i huset. De generösa entréytorna, gemensam reception, konferens samt restaurang och café tycker vi att vi lyckats extra bra med, säger Mats Dynevik, marknadschef på Skanska Fastigheter Göteborg.

– Husets miljöprofil, lokalens utformning, det goda läget med närhet till kommunikationer och att det ligger i ett av Göteborgs mest intressanta utvecklingsområden har varit avgörande för oss i valet av lokal. Att vi nu utökar våra ytor visar att vi följer vår plan att växa och rekrytera ytterligare medarbetare, säger Thomas Johansson, vd på Reinertsen.

Skanska Kommersiell Utveckling Norden initierar och utvecklar fastighetsprojekt inom kontor, logistik och affärshus. Kontorsverksamheten är koncentrerad till de tre storstadsregionerna i Sverige, Köpenhamnsregionen i Danmark, Helsingfors i Finland samt Oslo i Norge. Utvecklingen av logistik- och volymhandelsfastigheter bedrivs på strategiska orter i Sverige, Danmark och Finland.

Kontakter

Kontakta: Mats Dynevik, Uthyrnings- och marknadschef
Telefon +46104484443
Kontakta: Mia Trahn, Kompetensutvecklare
Telefon +46104484440