c

Slutsatser och lärdomar kring broolyckan vid Älandsfjärden den 21 maj 2008

Pressmeddelande 2008-07-22 13:45 CET

Av Skanskas utredning framgår att den direkta orsaken till raset var utformningen av den temporära träkonstruktion som används för att stödja gjutformen hade brister. De så kallade knektarna var dimensionerade med otillräcklig säkerhet avseende de krafter som uppstår i sidled (tekniskt kallat utknäckning i veka riktningen).

Utredningen visar att projektet har arbetat systematiskt med säkerhetsfrågor och inte brustit i genomförandet av rutiner och riktlinjer. Några fastlagda rutiner för att granska temporära konstruktioner, till skillnad från permanenta konstruktioner, som utförs av underleverantörer finns inte inom Skanska Sveriges ledningssystem. Utredarna föreslår därför att det utarbetas tydliga riktlinjer kring hantering av temporära konstruktioner.