c

Skanska utlyser arkitekttävling i Kalmar

Pressmeddelande 2012-12-14 09:00 CET

Skanska har i samarbete med Invest in Kalmar AB utlyst en arkitekttävling som gäller bygget av ett nytt hotell i gästhamnsområdet centralt i staden. De fyra arkitektbyråer som har valts ut att delta är Brunnberg & Forshed arkitektkontor AB, Tham & Videgård arkitekter, Semrén & Månsson AB och Tengbom.

Skanska och Invest in Kalmar AB avser att uppföra ett profilerat hotell med cirka 150 rum i ett intressant läge mellan Kalmar slott och befästningsstaden, i direkt anslutning till Ölandshamnen, Linnéuniversitetet och stationsområdet. Hotellet ska innehålla såväl konferensutrymmen som restauranger och visionen är att det ska ha en spännande, modern design med tydlig skandinavisk identitet. Det ska sticka ut men samtidigt vara anpassat till platsens unika förutsättningar.

De fyra arkitektbyråerna har nu tre månader på sig att presentera sina förslag på hur hotellet ska se ut. Därefter vidtar en utvärdering där två kandidater kommer att få göra upp om vem som slutligen får uppdraget under sommaren 2013. 

– Det är spännande att få vara med i en process som kommer att förändra stadsbilden i Kalmar. Vi vill att det här ska bli en attraktion som berikar närområdet samtidigt som det innebär en tillgång för staden när det gäller att attrahera internationella besökare, säger Johan Nielsen, distriktschef, Skanska Sverige AB.

Arbetet med utformning av hotellet sker i tätt samråd med Kalmar Kommun. Detaljplanearbetet pågår och någon startdatum för byggandet är inte bestämt men förhoppningen är att det ska kunna stå färdigt någon gång under 2017.