c

Skanska anpassar bemanningen till en förväntad volymnedgång på de nordiska marknaderna

Pressmeddelande 2008-11-25 09:45 CET

Åtgärderna för att anpassa bemanningen väntas beröra 2.000 medarbetare i Sverige och 1.400 i övriga Norden till en kostnad av ca 600 miljoner kronor.