c

Skanska storsatsar på hyresbostäder

Pressmeddelande 2006-01-19 08:30 CET

Skanska startar ett nytt bolag - Skanska Hyresbostäder AB - som ska utveckla, bygga och förvalta hyresrätter i egen regi. Initiativet är ett led i att möta den ökande efterfrågan på hyresbostäder till ett rimligt pris. Skanska Hyresbostäder skapar möjligheten att inom två till tre år bygga cirka 1 000 lägenheter per år.


Pressmeddelandefrån Skanska i Sverige

2006-01-19

Skanska storsatsar på hyresbostäder

Skanska startar ett nytt bolag - Skanska Hyresbostäder AB - som ska utveckla, bygga och förvalta hyresrätter i egen regi. Initiativet är ett led i att möta den ökande efterfrågan på hyresbostäder till ett rimligt pris. Skanska Hyresbostäder skapar möjligheten att inom två till tre år bygga cirka 1 000 lägenheter per år.

Bostadsbristen i Sveriges tillväxtregioner, främst i storstäderna, är fortfarande stor trots de senaste årens kraftiga bostadsbyggnation. Behovet av fler prisvärda boendealternativ ökar och marknaden efterfrågar fler hyresbostäder.

Genom fortsatt fokus på att industrialisera byggprocessen och effektivisera inköpen ska Skanska Hyresbostäder bygga bostäder till en lägre produktionskostnad och med god kvalitet. Styrkan är att hela kedjan för utvecklingen av hyresbostäder hamnar under ett och samma tak - från markanskaffning till förvaltning.

- Genom den effektivisering av byggprocessen vi gör är det nu möjligt för oss att bygga och förvalta hyresbostäder. Med ett industrialiserat byggande och effektiva inköp kan vi sänka produktionskostnader och byggtider och samtidigt bygga med hög kvalitet. Därför ser vi en möjlighet att möta marknadens stora efterfrågan på hyresbostäder genom att bilda ett eget bolag, säger Mats Williamson, styrelseordförande Skanska Hyresbostäder och VD Skanska Sverige.

I utvecklandet av de nya bostäderna kommer Skanska bland annat att dra nytta av erfarenheterna från BoKlok, flerbostadshus och villor till lågt pris, och ModernaHus, flerfamiljshus med hög industrialiseringsgrad.

- Inom Skanska har vi lång erfarenhet av allt från produktutveckling, industrialisering och projektutveckling till relationer med bostadskonsumenter. I Skanska Hyresbostäder kan vi kombinera allt detta för att skapa hem som är sunda, trygga och attraktiva för konsumenter som vill ha ett prisvärt boende i hyresrätt, säger Nils Olof Nilsson, VD Skanska Hyresbostäder.

Styrelsen består av affärsenhetscheferna för Skanska Bostadsutveckling Norden, Skanska Projektutveckling Sverige och Skanska Sverige: Anders Kupsu, Claes Larsson samt Mats Williamson som tillika blir ordförande.

För ytterligare information, kontakta:
Nils Olof Nilsson, VD Skanska Hyresbostäder,
tel: 070-216 23 66
Madeleine Nobs, Marknads- och Kommunikationschef Skanska Hyresbostäder, tel: 070-514 49 43
Ida Nylén, Pressansvarig Skanska Sverige, 070-248 10 28