c

Skanska asfalterar nya Sundsvallsbron

Pressmeddelande 2014-05-28 09:00 CET

Skanska har fått i uppdrag att asfaltera den nya Sundsvallsbron och anslutande broar. Totalt handlar det om 2 200 meter asfalt över Sundsvallsfjärden.

bro-asfalt

Arbetet med den nya bron över Sundsvallsfjärden pågår för fullt. Själva huvudbron, som konstrueras av stål, ska asfalteras i slutet av september. Men redan under mitten av juni påbörjas beläggningsarbetet på anslutande broar. Skanskas beläggningsuppdrag omfattar stålbron, anslutande betongbroar, ramper, två gång- och cykelbroar samt anslutningar mot det nya E4-bygget. Totalt uppgår sträckan till 2 200 meter. Uppdraget kommer från brokonsortiet JV Sundsvallsbron HB. Skanska levererar även gjutasfalten, som utgör en del av tätskiktet på broarna.

– Det är en utmaning att lägga asfalt på en bro, där väder och vind påverkar materialet extra mycket. Vi kan leverera asfalt med olika typer av funktionalitet, för att uppnå bästa möjliga resultat på lång sikt, säger Michael Enqvist, säljansvarig på Skanska. 

Erfarenheterna från Högakusten-bron, som invigdes 1997, är goda. När beläggningen lades om 2012 var den fortfarande i mycket gott skick. En asfalt med hög livslängd innebär en minskad miljöpåverkan genom att en låg nötningsgrad genererar en lägre partikelhalt i luften. Asfalt består av stenmaterial och bitumen, en oljeprodukt. Ju mer sällan en beläggning görs om, desto mindre användning av den ändliga resursen bitumen.

Kontakter

Kontakta: Mia Trahn, Kompetensutvecklare
Telefon +46104484440