c

Skanska säljer fastighet i Sollentuna

Pressmeddelande 2006-02-24 14:26 CET

Skanska säljer fastigheten Romben 3 i Sollentuna för 265 miljoner kronor till AB Sagax. Vinsten uppgår till 104 mkr och redovisas i det första kvartalet för 2006. Tillträde och slutbetalning sker den 3 april.

Pressrelease

 

2006-02-24


Skanska säljer fastighet i Sollentuna för 265 miljoner kronor med en vinst på 104 miljoner kronor

Skanska säljer fastigheten Romben 3 i Sollentuna för 265 miljoner kronor till AB Sagax. Vinsten uppgår till 104 mkr och redovisas i det första kvartalet för 2006. Tillträde och slutbetalning sker den 3 april.

Fastigheten Romben 3 är belägen i Sollentuna och består av ca 17.500 kvm lager med en viss del kontor samt en proffsbutik. Skanska Fastigheter Stockholm förvärvade fastigheten genom en bytesaffär år 2000. Vid den tidpunkten stod lokalerna tomma och var i behov av ombyggnad. Under 2003-2005 har fastigheten utvecklats och renoverats och är idag fullt uthyrd med långa hyreskontrakt.

- Romben 3 är ett bra exempel på framgångsrik fastighetsutveckling, där vi på relativt kort tid har kunnat skapa stora värden, säger Håkan Danielsson, VD på Skanska Fastigheter Stockholm. Fastigheten är nu utifrån Skanskas perspektiv färdigutvecklad och därför väljer vi nu, i enlighet med vår strategi, att sälja.

Detta är AB Sagax andra affär med Skanska. Under hösten 2004 såldes även fastigheten Backa 30:4 i Göteborg till AB Sagax.

- Vi har förvärvat ett mycket fint hus och det är glädjande att återigen göra affärer med Skanska, säger David Mindus, VD på AB Sagax.

Skanska Kommersiell Utveckling Norden har till uppgift att initiera och
utveckla fastighetsprojekt inom kontor, logistik och affärshus. Kontorsverksamheten är koncentrerad till de tre storstadsregionerna i Sverige och Köpenhamnsregionen i Danmark. Utvecklingen av logistikfastigheter bedrivs på strategiska orter i Sverige samt i Köpenhamn. Affärshus utvecklas på starka detaljhandelsmarknader i Sverige och Finland. Skanska Kommersiell Utveckling Norden är uppdelat i tre regionbolag: Göteborg, Stockholm och Öresund.


För ytterligare information, kontakta:

Håkan Danielsson, VD, Skanska Fastigheter Stockholm AB, tel 08-504 350 70
Anna Wenner, presschef, Skanska AB, tel 08-753 88 99

Denna samt tidigare releaser finns även på www.skanska.com