c

Skanska bygger Sjöstadsskolan i Hammarby Sjöstad

Pressmeddelande 2005-02-21 08:46 CET

Skanska har fått i uppdrag av SISAB, Skolfastigheter i Stockholm AB, att bygga Sjöstadsskolan i Hammarby Sjöstad. Kontraktsumman är 128 miljoner kronor och skolan beräknas vara klar under hösten 2006.

Pressmeddelande från Skanska Sverige

2005-02-21

Skanska bygger Sjöstadsskolan i Hammarby Sjöstad
Skanska har fått i uppdrag av SISAB, Skolfastigheter i Stockholm AB, att bygga Sjöstadsskolan i Hammarby Sjöstad. Kontraktsumman är 128 miljoner kronor och skolan beräknas vara klar under hösten 2006.

Sjöstadsskolan ska byggas mitt i Hammarby Sjöstad och kommer att ha verksamhet från förskola upp till årskurs 9. Totalt kommer den att rymma 730 elever. Skolan kommer att ha en flexibel lokallösning med sk hemvister för att klara av förändringar i åldersgrupperna.

- I konkurrens har Skanska vunnit uppdraget att bygga Sjöstadsskolan, säger Krister Schultz, vd SISAB. Det är ett stort och viktigt projekt för Stockholms stad och vi ser fram emot ett gott samarbete med Skanska.

- Uppdraget är väldigt kul för oss eftersom det i Stockholmsområdet är ovanligt att bygga nya innerstadsskolor som är så stora, säger Lars Enroth, affärschef Skanska Sverige. Det gör att vi kan bygga en modern skola som passar 2000-talet och lättare ta hänsyn till de höga krav som ställs på skolor idag.

Dagens skolor ställer höga krav på allergianpassning, bullernivå, materialval, ventilation och inomhusmiljö. Genom Skanskas Kemdatabas, som bland annat tar hänsyn till allergiframkallande ämnen, kan man enkelt välja de produkter och material som är lämpligast ur hälso- och miljösynpunkt.

Kontraktsumman är 128 miljoner kronor. Arbetet påbörjas i mars och skolan beräknas vara klar under hösten 2006. Katarina-Sofia är en av de stadsdelar som haft störst befolkningsökning i Stockholm på senare tid. Skanska har på uppdrag av SISAB tidigare byggt bl a Vikströmska skolan i Hammarby Sjöstad.

_________________________________________________

För ytterligare information, kontakta:Lennart Bergström, regionchef Skanska Sverige
tel 08-504 369 47
Per Thunman, informationschef SISAB
tel 08-508 46 035