c

Chalmersstudenter vinner Skanskas studenttävling

Pressmeddelande 2013-04-24 12:00 CET

Jenny Ackemar och Saara Franzelius som studerar arkitektur på Chalmers tekniska högskola, vinner studenttävlingen Skanska Sustainable Cities Challenge med bidraget ”Maxa staden”.
– Det är ohållbart med byggnader och ytor i Göteborg som står tomma större delen av dygnet, anser vinnarna.

Saara Franzelius och Jenny Ackemar, vinnare av Skanskas studenttävling

Bidraget ”Maxa staden” går ut på att staden kan maximeras över dygnet. Att fler människor kan få bättre tillgång till det offentliga rummets resurser.
– Med större tillgänglighet ökar chansen att fler människor gör staden till sin egen plattform och därmed bidrar till ett mer levande och tolerant samhälle, anser vinnarna av Skanska Sustainable Cities Challenge i Göteborg, Jenny Ackemar och Saara Franzelius.

Juryns motivering: ”Det vinnande bidraget uppmanar till ett mer aktivt och personligt förhållningssätt till stadens ytor, något som skapar möten i vardagen och möjligheter till ett rikare liv. Förslaget är genomförbart och leder till ett mer kreativt och dynamiskt stadsliv”.

Jurymedlemmar:
Johan Trouvé, VD Västsvenska Handelskammaren
Anna Graaf, Hållbarhetschef White Arkitekter
Micko Pettersson, VD Skanska Fastigheter Göteborg
Carmith Mårtensson, Affärsutveckling, Skanska Nya Hem

– Det vinnande bidraget är synnerligen intressant och skulle kunna förverkligas och därmed göra staden mer attraktiv och tolerant. Framtidsdagen är en av årets höjdpunkter där studenter, forskare, politiker och näringsliv möts för att diskutera hur vi kan utveckla samhället, säger Anders Erlandsson, regionchef Skanska Sverige.

Studenttävlingen, Skanska Sustainable Cities Challenge ingår för andra året i rad i Skanskas Framtidsdag och priset är en studieresa till New York. Årets tema är ”den levande staden”, hur fler människor skall kunna leva tillsammans i våra städer på ett resurssnålt, effektivt och tryggt sätt.

Skanskas Framtidsdag är ett av Sveriges främsta forum för stadsutveckling och samhällsbyggande och vänder sig till politiker, studenter och näringsliv. Framtidsdagarna arrangeras för sjätte året i rad i Göteborg, Malmö och Stockholm och samlade förra året cirka 900 deltagare.

För mer information om Skanska Sustainable Cities Challenge 2013 och Skanskas Framtidsdag, vänligen besök:
http://www.skanskasustainablecities.se/
http://www.skanska.se/skanskasframtidsdag

Kontakter

Kontakta: Louise Schenholm, Konceptutvecklare
Telefon +46104496899
Kontakta: Anders Erlandsson, vVD
Telefon 0104484116