c

Caroline Arehult ny VD för Skanska Fastigheter Stockholm

Pressmeddelande 2010-01-29 11:00 CET

Ny VD för Skanska Fastigheter Stockholm blir Caroline Arehult, som därmed blir ansvarig för Skanskas kommersiella fastighetsutveckling i Stockholmsområdet. Hon efterträder Jan Odelstam som utsetts till ny VD för Skanskas affärsenhet Skanska Kommersiell Utveckling Norden, där bland annat Skanska Fastigheter Stockholm ingår.