c

Skanska bygger en del av världsarvet

Pressmeddelande 2006-04-28 00:00 CET

Skanska har fått i uppdrag att bygga ett nytt kontor och nya verksamhetslokaler åt Fortifikationsverket på Karlskronas Marinbas. Ordern är värd 58 Mkr.