c

Skanskas miljöbilar trotsar nedgången

Pressmeddelande 2009-03-12 11:01 CET

Skanskas årliga uppföljning av bränsleanvändningen i företagets etanol- och gasdrivna miljöbilar visar på en stadig ökning av användningen av miljöbränsle – tvärt emot den allmänna trenden i Sverige.

Enligt statistik från Svenska Petroleuminstitutet (SPI) har försäljningen av etanol/E85 minskat med cirka 70 procent från september 2008 till årsskiftet 08-09. Sannolikt är anledningen det lägre bensinpriset som gör det med ekonomiskt fördelaktigt att köra bilarna på bensin.

Skanskas årliga uppföljning av sina miljöbilar visar på en rakt motsatt trend och andelen miljöbränsle som tankats har hela tiden stigit. 2006 var 60 procent av bränslet i dessa bilar antingen E85 eller gas och 2007 steg andelen till 77 procent. Siffrorna för 2008 visar att hela 83 procent av bränslet var miljöbränsle.

Ladda ner