c

Skanska intensifierar satsningen på inköp

Pressmeddelande 2005-11-10 09:34 CET

Skanska Sverige har målsättningen att sänka kostnaderna för de samordnade inköpen med 25 procent fram till utgången av 2008. En väsentligt ökad integration av inköpsarbetet mellan Skanska Inköp och linjeorganisationen samt en utveckling av hela inköpsprocessen kommer att ske. Inköpsorganisationen förstärks med cirka 40 nya medarbetare.

Pressmeddelande frånSkanska Sverige

2005-11-10

Skanska intensifierar satsningen på inköp

Skanska Sverige har målsättningen att sänka kostnaderna för de samordnade inköpen med 25 procent fram till utgången av 2008. En väsentligt ökad integration av inköpsarbetet mellan Skanska Inköp och linjeorganisationen samt en utveckling av hela inköpsprocessen kommer att ske. Inköpsorganisationen förstärks med cirka 40 nya medarbetare.

Skanska Sverige inledde 2004 en översyn av inköpen. Nu intensifieras arbetet genom bland annat ökad samordning och en kraftigt förstärkt inköpsorganisation.

- Skanska vill öka mervärdet till våra kunder och stärka konkurrenskraften genom att sänka kostnaderna för våra produkter och tjänster. Vårt inköpsarbete har redan gett resultat och vi ser att det finns stora möjligheter att göra ytterligare sänkningar av inköpskostnaderna. Därför höjer vi ambitionsnivån ytterligare, säger Håkan Stenström inköpsdirektör Skanska Sverige.

Kostnadssänkningarna ska bland annat uppnås genom att på ett än mer effektivt sätt tillvarata de skalfördelar Skanska har nationellt och globalt, standardisera och begränsa sortiment, öka andelen utlandsinköp, nya inköpsvägar och logistiklösningar samt utvecklade samarbetsformer med leverantörer.

- Att sänka de samordnade inköpskostnaderna med 25 procent skulle jag vilja påstå är ett barriärbrytande mål och därför gör vi nu en av Skanskas största satsningar någonsin genom att utöka vår inköpsorganisation och utveckla inköpsprocesserna. För att möjliggöra det kommer vi att rekrytera ett 40-tal nya medarbetare till inköpsverksamheten, säger Håkan Stenström.

________________________________________________________________________________
För ytterligare information, kontakta:
Håkan Stenström, Inköpsdirektör Skanska Sverige AB, tel 070-532 88 91
Agneta Ljunggen, Informationsdirektör Skanska Sverige AB,
tel 070-609 00 44