c

Skanska bygger Nordens första Svanenmärkta flerbostadshus i Söderköping

Pressmeddelande 2011-02-09 09:00 CET

För första gången någonsin byggs ett Svanenmärkt flerbostadshus. Det Svanenmärkta huset i Söderköping kommer att vara energisnålt, med låg klimatpåverkan och med byggmaterial som innehåller så lite miljö- och hälsoskadliga ämnen som möjligt.

Mitt i centrala Söderköping, i kvarteret Stationsmästaren, kommer Nordens första Svanenmärkta flerbostadshus att byggas. Det är Skanska som på uppdrag av det kommunala bostadsbolaget Ramunderstaden bygger fyravåningshuset med 16 lägenheter. Huset kommer att stå klart i början av 2012.

– Vi är stolta och glada att kunna bygga energismarta och framtidsvänliga hus med god ekonomi åt Söderköpings bostadsbolag. Vår byggprocess, i kombination med miljökontrollen enligt Svanen, medför ett förutbestämt flöde med kontroller och mätpunkter under hela projektet. Detta är unikt och säkerställer kvalitet i både arbetsprocess och färdigt hus, säger Johan Johansen, chef för Konceptförvaltning på Skanska.

Tidigare har småhus kunnat Svanenmärkas. Sedan de nya och kraftigt skärpta kraven för att Svanenmärka hus kom våren 2010 är det också möjligt att söka licens för flerfamiljshus. Skanska är det första företag som klarat kraven.

– Det är viktigt att kunna erbjuda marknaden miljömärkta hus med god produktionsekonomi. Ett Svanenmärkt flerbostadshuskoncept som ModernaHus är ett tydligt bevis på att vi på Skanska menar allvar med vår vision om att vara ledande inom grönt byggande. Det är bra för kunden, det är bra för oss – och det är bra för miljön, säger Anders Danielsson, VD för Skanska Sverige.

Huset i Söderköping byggs med totalentreprenad och har strikta rutiner för bygget, vilket gör att huset har hög kvalitet och en sund inomhusmiljö. Totalt sett visar Skanskas beräkningar på att fastighetens energianvändning blir 25–50 procent lägre än normen för flerfamiljshus

Svanens krav

Ett Svanenmärkt hus måste uppfylla en mängd hårt ställda miljö-, funktions- och kvalitetskrav. Det innebär bl.a. att huset är energisnålt med låg klimatpåverkan, samt att byggmaterialet är kontrollerat och innehåller så lite miljö- och hälsoskadliga ämnen som möjligt.

– Skanska har gjort ett fantastiskt bra jobb med att visa att Svanenmärkning av flerfamiljshus är bra ur flera aspekter. Vi är övertygade om att marknaden kommer att kräva miljömärkning av i princip alla hus mycket snart, säger Gun Nycander, affärsområdeschef på miljömärkningen Svanen.