c

Skanska bygger efterlängtad tvärled i Kungsbacka

Pressmeddelande 2006-10-20 10:35 CET

Skanska Sverige AB har fått i uppdrag av Kungsbacka kommun att bygga en ny trafikled, Tölö Tvärled, för att avlasta stadens centrala delar från genomfartstrafik. Byggprojektet med en ordersumma på 103 MSEK startar i november 2006 och beräknas vara klart sommaren 2008.