c

Britta Cesar-Munck ansvarig för ny landbanksenhet i Sverige

Pressmeddelande 2012-07-03 08:30 CET

Britta Cesar-Munck har utsetts till ny chef för landbanksenhet i Sverige. Britta har sedan 2010 varit VD för Skanskas kommersiella fastighetsutveckling i Tjeckien, Skanska Property Czech Republic.

Med anledning av vår nyligen annonserade omstrukturering och andra nödvändiga åtgärder för att nå en långsiktigt acceptabel lönsamhet inom bostadsutveckling skapas en särskild enhet, Land bank Development Unit, för att arbeta med en anpassning av Skanskas landbank i Sverige. Anpassningen kommer att ske över tiden, exempelvis genom försäljningar, kombinationsaffärer och byten till byggrätter avseende kommersiell fastighetsutveckling, i syfte att skapa värde för bolaget.

Att aktivt arbeta med vår landbank är av hög prioritet för att skapa en lönsam och kapitaleffektiv affärsverksamhet i linje med våra framtida volymer. Det rör sig främst om hantering av landbanken i Stockholmsområdet.

Britta Cesar-Munck tillräder omgående sin nya tjänst som är baserad i Stockholm. Britta kommer att rapportera till Richard Hultin, Vice VD, Skanska AB, med ansvar för Skanskas bostadsutvecklingsverksamhet.

Britta har en gedigen Skanska-bakgrund, då hon sedan 1998 haft olika positioner inom såväl kommersiell fastighetsutvecklings- som vår infrastrukturutvecklingsverksamhet på ett antal av våra hemmamarknader, samt som ansvarig för fastighetstransaktioner i Stockholm.

 

Kontakter

Kontakta: Mia Trahn, Kompetensutvecklare
Telefon +46104484440