c

Skanska Sverige genomför stor arbetsmiljösatsning

Pressmeddelande 2004-10-20 08:53 CET

Idag går Skanska Safety Day av stapeln. Det är avstampet för en stor satsning på en säkrare arbetsmiljö och berör alla arbetsplatser inom Skanska Sverige. Bland annat har informationsmöten kring säkerhet genomförts på samtliga byggarbetsplatser.

Pressmeddelandefrån Skanska Sverige


2004-10-20


Skanska Sverige genomför stor arbetsmiljösatsning

Idag går Skanska Safety Day av stapeln. Det är avstampet för en stor satsning på en säkrare arbetsmiljö och berör alla arbetsplatser inom Skanska Sverige. Bland annat har informationsmöten kring säkerhet genomförts på samtliga byggarbetsplatser.

I samband med Skanska Safety Day skärps ett antal regler och rutiner för att öka säkerheten på arbetsplatserna. Reglerna omfattar både krav på personlig skyddsutrustning och hur riskerna analyseras på varje arbetsplats.

- För att kunna genomföra framgångsrika projekt måste vi ha säkra arbetsplatser där våra medarbetare kan känna sig trygga. Därför satsar vi nu ännu mer resurser på arbetet med att höja säkerheten på samliga arbetsplatser inom Skanska Sverige, säger Mats Williamson, VD Skanska Sverige.

Skanska Safety Day är startpunkten för vår ökade satsning på arbetsmiljö. Initialt är fokus på den personliga säkerheten.

- För att vi ska kunna öka säkerheten på våra arbetsplatser är det viktigt att alla medarbetare känner sig delaktiga i säkerhetstänkandet. Genom att skärpa våra regler och rutiner och föra en dialog kring säkerheten så skapar vi bra förutsättningar för detta, säger Mats Williamson.

Skanskas avstamp för en säkrare arbetsmiljö sammanfaller med EU:s arbetsmiljövecka som pågår under vecka 43. Skanska genomför aktiviteter även i de andra europeiska affärsenheterna under arbetsmiljöveckan.

________________________________________________
För ytterligare information, kontakta:
Agneta Ljunggren, informationsdirektör, Skanska Sverige,
mobil 070-609 00 44.