c

Skanska åtgärdar tekniskt fel i en husmodell

Pressmeddelande 2005-06-22 11:00 CET

Skanska har konstaterat ett tekniskt fel på vissa så kallade ”Helsingborgshus”. Det gäller infästningar av balkonger och loftgångar samt vid fönster, men innebär ingen risk för själva konstruktionen. Skanska åtgärdar nu samtliga hus med den gamla tekniska lösningen för att förhindra framtida problem.

Pressmeddelandefrån Skanska Sverige

2005-06-22


Skanska åtgärdar tekniskt fel i en husmodell

Skanska har konstaterat ett tekniskt fel på vissa så kallade "Helsingborgshus". Det gäller infästningar av balkonger och loftgångar samt vid fönster, men innebär ingen risk för själva konstruktionen. Skanska åtgärdar nu samtliga hus med den gamla tekniska lösningen för att förhindra framtida problem.

- Nu åtgärdar vi felet så snabbt vi kan. Arbetet sker i nära samarbete med de boende, säger Agneta Ljunggren, informationsdirektör Skanska Sverige.

Totalt nio bostadsprojekt på fem orter i landet omfattas av åtgärderna, motsvarande cirka hälften av de så kallade "Helsingborgshus" som byggts i Sverige. Behovet av åtgärder varierar och därför kommer arbetet att anpassas till respektive bostadsprojekt.

Den gamla tekniska lösningen har medfört att fukt har riskerat tränga in i yttervägg. Misstankar om felet väcktes vid en inspektion av ett område med "Helsingborgshus", där så hade skett. Skanska har därför kontrollerat samtliga hus av modellen med denna tekniska lösning.


Fakta:· Det tekniska felet gäller cirka hälften av modellen "Helsingborgshus", dvs BoKlok-hus med putsad fasad. Dessa hus finns på orterna: Malmö, Helsingborg, Stockholm, Karlstad, och Borlänge.· Totalt 39 "Helsingborgshus" omfattas av åtgärderna, vilket motsvarar ca 15 procent av alla BoKlok-hus.· Åtgärdsprogrammen genomförs i samråd med de boende i respektive bostadsprojekt.


För ytterligare information, kontakta:Agneta Ljunggren, Informationsdirektör Skanska Sverige, mobil 070-609 00 44 ellerväxel: 08-504 350 00