c

Deep Green Challenge – tävlingen för de bästa gröna lösningarna

Pressmeddelande 2014-09-04 14:00 CET

Skanska bjuder in till Deep Green Challenge – en tävling för alla företag som har nya spännande gröna tekniska lösningar som kan bidra i utvecklingen av grönt byggande. 

Skanskas ledande roll inom hållbar samhällsutveckling innebär ansvar för att aktivt arbeta för att begränsa sin miljöpåverkan och resursanvändning.

– För att utveckla grönare och mer hållbara samhällen behöver vi samarbeta med våra leverantörer och hitta nya gröna tekniska lösningar och tjänster, säger Pierre Olofsson, vd Skanska Sverige, som själv kommer att sitta i juryn som utser det vinnande bidraget.

Skanska har en hög ambitionsnivå för det man kallar mörkgrönt byggande med målsättningar om nära noll miljöpåverkan inom energi, klimat, material och vatten. Detta innebär tuffare krav än de miljöcertifieringssystem som idag finns på den svenska marknaden.

– Detta är förstås en stor utmaning för oss. För att lyckas behöver vi hitta ny grön teknik och engagerade samarbetspartners. Tillsammans kan vi utveckla grönt byggande inom både husbyggnad och väg- och anläggningsprojekt, säger Åse Togerö från Hållbar affärsutveckling som projektleder Deep Green Challenge.

I mitten av oktober avslutas den första delen av tävlingen och de tio bästa bidragen sållas fram. De kommer att presenteras för publik under en final den 28 januari 2015 där vinnarna, inom husbyggnad respektive inom väg- och anläggning, utses och belönas med 50 000 kronor vardera. De vinnande bidragen kommer att försöka matchas för tillämpning i Skanskas byggprojekt.

Startskottet för tävlingen Deep Green Challenge går i samband med Skanskas Gröna vecka, den 1-5 september – en vecka då Skanska uppmärksammar hållbarhetsfrågorna lite extra för sina medarbetare, kunder och leverantörer.

Tävlingen sker i samarbete med Sustainable Business Hub - ett nätverk för miljöteknikföretag i södra Sverige som arbetar för att skapa kontaktytor som ger möjlighet till nya affärer.

Läs mer om tävlingen: www.skanska.se/deepgreenchallenge

Kontakter

Kontakta: Mia Trahn, Kompetensutvecklare
Telefon +46104484440