c

Skanskas industrialisering halverar byggtiden och minskar energiförbrukningen

Pressmeddelande 2006-04-20 13:30 CET

De första hyresgästerna har flyttat in i Skanskas ModernaHus, ett koncept för billigare bostadsbyggande, och taket har precis lagts på nästa projekt. Konceptet har en industrialiserad byggprocess vilket halverar byggtiden och sänker byggkostnaden med cirka 30 procent jämfört med ett traditionellt platsbyggt hus samtidigt som det ger högre kvalitet. ModernaHus har dessutom en energiförbrukning som är cirka 30 procent lägre än traditionella, platsbyggda nyproducerade hus.


Pressmeddelandefrån Skanska Sverige

2006-04-20

Skanskas industrialisering halverar byggtidenoch minskar energiförbrukningen

De första hyresgästerna har flyttat in i Skanskas ModernaHus, ett koncept för billigare bostadsbyggande, och taket har precis lagts på nästa projekt. Konceptet har en industrialiserad byggprocess vilket halverar byggtiden och sänker byggkostnaden med cirka 30 procent jämfört med ett traditionellt platsbyggt hus samtidigt som det ger högre kvalitet. ModernaHus har dessutom en energiförbrukning som är cirka 30 procent lägre än traditionella, platsbyggda nyproducerade hus.

Livscykelkostnader, där energiförbrukningen utgör en stor del, blir allt viktigare för fastighetsägarna och är därför ett prioriterat utvecklingsområde. Förutom den sänkta energiförbrukningen har ModernaHus en lägre livscykelkostnad totalt sett tack vare att huset dimensionerats för en livscykel på 100 år bland annat genom val av slitstarka material. ModernaHus kortade byggtid och sänkta byggkostnader beror bland annat på en hög grad av prefabricering, långsiktig planering samt effektiva inköp och nya logistiklösningar.

- Med ModernaHus gör vi stora framsteg i vår industrialiseringsprocess. Konceptet har en stor flexibilitet och komponenterna kan användas även i andra projekt vilket kommer att bidra till hela bolagets utveckling. Arbetet bygger på löpande utvärderingar och ständiga förbättringar när det gäller allt från inköp till konstruktion vilket leder till nya effektivare lösningar som vi vet fungerar i praktiken, säger Johan Ellerstedt, vice VD Skanska Sverige.

Den höga industrialiseringsgraden innebär att arbetsmiljön blir bättre eftersom komponenterna levereras färdiga från fabriken och monteras på plats. Det gör att andelen tunga lyft och arbeten på byggnadsställningar kan minskas.

- Förutom att vi får en bättre arbetsmiljö, högre kvalitet och lägre kostnader så är intresset för ModernaHus stort och vi har redan idag nöjda kunder, säger Johan Ellerstedt.

Fakta om Skanskas industrialiseringsarbete
· Redan 1996 tog Skanska de första stegen mot att industrialisera byggprocessen och sänka kostnaderna för flerbostadshus. Då lanserades BoKlok, ett samarbete med Ikea som bygger på en hög grad av prefabricerade byggdelar som tillverkas i fabrik och monteras på plats. Hittills har 2000 BoKlok-lägenheter byggts runt om i Sverige. Konceptet har exporterats till Norge, Finland, Danmark och Storbritannien.

· 2005 lanserades en vidareutveckling av konceptet - Villa BoKlok. Villorna bygger på samma principer för industrialisering och prefabricering som flerbostadshuset vilket ger hög kvalitet till lågt pris.

· ModernaHus är det senaste steget i industrialiseringsprocessen och lanserades våren 2005. Idag finns två hus, det ena ligger i Örebro och har 32 lägenheter som var inflyttningsklara i januari 2006. Det andra huset byggs i Kristianstad och kommer att ha 24 lägenheter, inflyttning oktober 2006. ModernaHus innebär bland annat:
- stor andel prefabricerade komponenter exempelvis tak, badrum och trappor
- halverad byggtid jämfört med traditionella, platsbyggda hus
- cirka 30 procent lägre byggkostnader jämfört med traditionella, platsbyggda hus
- cirka 30 procent lägre energiförbrukning jämfört med traditionella, platsbyggda hus. Den årliga energiåtgången för standardutförandet av ModernaHus beräknas till cirka 95 kWh/m² vilket kan jämföras med cirka 140 kWh/m² för traditionella, nyproducerade flerfamiljshus (södra Sverige)
- dimensionerad livscykel på 100 år jämfört med 30-50 år för ett traditionellt hus. Detta uppnås bland annat genom användande av slitstarka och underhållsfria material. Huset är även konstruerat för att underlätta och minimera tidsåtgången för planerat underhåll exempelvis lättillgängliga VA-stammar och fläktrum.


http://www.skanska.se/modernahus


För ytterligare information, kontakta:
Johan Ellerstedt, vice VD (ansvarig ModernaHus),
Skanska Sverige, tel: 070-661 85 96
Tomas Ringdahl, vice VD (ansvarig bostäder),
Skanska Sverige, tel: 070-568 96 46