c

Skanskas kontrakt för tunneln genom Hallandsås utökas med 600 miljoner kronor

Pressmeddelande 2008-10-10 08:30 CET

Det Skanska-ledda konsortiet Skanska-Vinci HB’s kontrakt för att bygga den dubbla järnvägstunneln genom Hallandsås har utökats. Skanskas andel av det utökade kontraktet uppgår till 600 miljoner kronor, vilket inkluderas i orderingången för det fjärde kvartalet. Kund är Banverket.