c

Skanska planerar nyanställa 2 000 medarbetare i Sverige efter förbättrad orderingång

Pressmeddelande 2010-05-07 08:15 CET

Skanska ser nu en förbättrad ordersituation i den svenska byggverksamheten. Den senaste veckan har Skanska vunnit flera stora byggprojekt, bland annat universitetssjukhuset Nya Karolinska Solna och Kongress Konsert Hotell-projektet i Malmö. Tillsammans med ett ökat bostadsbyggande och fler förfrågningar från privata kunder bidrar detta till en ökad efterfrågan på nya medarbetare.

Bedömningen är att Skanska kommer att behöva anställa drygt 2 000 medarbetare de närmaste åren. Samtidigt kommer företaget att behöva öka inköpen från underentreprenörer med motsvarande ytterligare ca 2 000 tjänster. Totalt rör det sig om ett behov på drygt 4 000 personer, framför allt i storstadsregionerna.