c

Skanska vill certifiera arbetsmiljön

Pressmeddelande 2011-05-26 09:00 CET

Skanska Sverige har ansökt om att bli arbetsmiljöcertifierat enligt standarden OHSAS18001. Skanska blir därmed det första rikstäckande bygg- och anläggningsföretaget med denna certifiering.

Att certifiera sin arbetsmiljö är ett led i Skanska Sveriges ansträngningar att skapa säkra arbetsplatser. Företaget har satt ett tufft mål där tre av fyra olyckor ska vara borta till 2015. Detta är ett delmål på vägen mot helt skadefria arbetsplatser.

– Säkra arbetsplatser är Skanskas viktigaste fråga. Jag kommer aldrig att vara nöjd så länge medarbetare hos oss eller våra underentreprenörer skadas på våra arbetsplatser. En säker arbetsmiljö går att uppnå, det kan vi se från bland annat processindustrin. Men vi klarar det inte själva utan behöver hjälp av övriga aktörer i branschen för att ändra attityder och skapa säkra arbetssätt, säger Anders Danielsson, VD Skanska Sverige.

En första granskning av Skanska Sveriges verksamhet gjordes av Det Norske Veritas under hösten 2010. Som resultat av granskningen utbildar nu Skanska internrevisorer i den nya standarden och vissa processer har också förtydligats, för att möta kraven i standarden. Certifieringsrevisionen kommer att ske hösten 2011.

– Nyckeln till framgång är engagerade chefer, och det har vi. Våra chefer genomför arbetsplatsbesök med fokus säkerhet och är utbildade i att ha konstruktiva säkerhetssamtal. Vi har tagit fram tydliga arbetsinstruktioner för arbeten där vi har stora risker, och riktlinjer för bockar och stegar. Sedan tidigare gäller ID06 gäller på samtliga arbetsplatser, att alla måste bära hjälm, varselkläder, handskar och skyddsglasögon ute i produktionen. När vi införde krav på skyddsglasögon förra året så har ögonskadorna mer än halverats, säger Ulrika Dolietis, arbetsmiljöchef på Skanska Sverige.

 

Kontakter

Kontakta: Mia Trahn, Kompetensutvecklare
Telefon +46104484440