c

Skanskas Kontorsindex: Företagen tror på god utveckling i den egna branschen

Pressmeddelande 2005-12-14 09:05 CET

För elfte gången på fem år har Skanska tagit temperaturen på kontorsmarknaden i storstadsregionerna. Höstens mätning av Kontorsindex visar på en fortsatt positiv syn på konjunkturen och den egna branschen samt efterfrågan på effektiva och funktionella kontorslösningar. Däremot ses en avmattning i viljan att rekrytera jämfört med vårens mätning.
Företagen tillfrågades om vad de tror om konjunkturutvecklingen under de kommande två åren. En stark majoritet av respondenterna anser att den antingen kommer att fortsätta uppåt (42 procent) eller ligga kvar på samma nivå som idag (38 procent). 8 procent av företagen tror att konjunkturen kommer att vända uppåt, medan 10 procent tror att den kommer att vända nedåt under perioden.

Pressmeddelande från Skanska Projektutveckling Sverige


2005-12-14

Skanskas Kontorsindex:Företagen tror på god utveckling i den egna branschen

För elfte gången på fem år har Skanska tagit temperaturen på kontorsmarknaden i storstadsregionerna. Höstens mätning av Kontorsindex visar på en fortsatt positiv syn på konjunkturen och  den egna branschen samt  efterfrågan på effektiva och funktionella kontorslösningar. Däremot ses en avmattning i viljan att rekrytera jämfört med vårens mätning.

Företagen tillfrågades om vad de tror om konjunkturutvecklingen under de kommande två åren. En stark majoritet av respondenterna anser att den antingen kommer att fortsätta uppåt (42 procent) eller ligga kvar på samma nivå som idag (38 procent). 8 procent av företagen tror att konjunkturen kommer att vända uppåt, medan 10 procent tror att den kommer att vända nedåt under perioden.

Den positiva trend som inleddes hösten 2003 vad gäller företagens uppfattning om den egna branschen fortsätter nu uppåt, efter ett avbräck i vårens mätning. 59 procent anser att den egna branschen utvecklas positivt och endast 6 procent att den utvecklas negativt. Företagen är fortsatt positiva till det egna företagets utveckling jämfört med branschens utveckling. Andelen respondenter som anser att deras företag går bättre (44 procent) eller likadant (50 procent) som branschen i stort är jämförbart med vårens mätning. 

Höstens mätning visar att den uppåtgående positiva trend mot fler anställningar som vi har sett de senaste två åren har mattats av. 38 procent av företagen tror sig dock ha fler anställda om ett år, medan 14 procent förutspår färre anställda.

 "Trots att företagen inte efterfrågar ökade ytor så ser vi en stark efterfrågan på moderna kontorslokaler som är lätta att anpassa efter förändrade förutsättningar. Till följd av detta får vi en rörlighet på marknaden vilket i sin tur har medfört att vi under året har kunnat starta flera nybyggnadsprojekt" säger Claes Larsson, VD Skanska Projektutveckling Sverige, den enhet inom Skanska som svarar för utveckling av kommersiella lokaler i Sverige.

Kontorsbehov
Uppskattningen av det kommande lokalbehovet ligger ungefär på samma nivåer som vid vårens mätning, 14 procent av företagen uppger att de tror sig behöva större kontorsytor om ett år medan 13 procent tror att de kommer att minska.

Majoriteten av företagen har en mixad kontorslösning med både öppen planlösning och individuella rum. Liksom tidigare ses tendensen att de lokalansvariga strävar mot att minska kontorsytan per anställd. Hälften av företagen anser att den ideala lösningen för deras verksamhet ligger på 16-20 kvadratmeter per anställd.

Lokaltrender nu och i framtidenFöretagen anser att deras lokaler främst ska vara funktionella och rationella men även skapa arbetsglädje. Liksom tidigare mätningar rankas arbetsmiljön och inneklimatet som den viktigaste enskilda faktorn vid en förhyrning, följt av planlösning och ekonomiska villkor.

På en öppen fråga där respondenterna fick beskriva sina kontorslokaler om tio år förutspåddes att vi med teknikens hjälp går mot än mer flexibla kontorslösningar än vad vi ser idag. Respondenterna trodde på ett utökat användande av mobila arbetsplatser där flera medarbetare delar på en plats och att man i större utsträckning kommer att arbeta hemifrån. Kontoret blir en mötesplats för medarbetarna med ökat fokus på samverkan, funktionell samvaro och trivsel.
 
Skanskas Kontorsindex över tiden - andel av företagen som förutspår ökat eller minskat kontorsbehov Ökat Minskat November 2000 31 % 10 % Maj 2001 25 % 15 % November 2001 16 % 19 % Maj 2002 18 % 19 % November 2002 13 % 22 % Maj 2003 12 % 23 % November 2003 11 % 27 % Maj 2004 11 % 18 % November 2004 13 % 17 % Maj 2005  15 % 12 % November 2005 14 % 13 %

Fakta om Skanskas Kontorsindex
# Skanskas Kontorsindex genomförs två gånger om året, maj och november (av Gfk Sverige AB) och startade hösten 2000

# Panelen består av företag i Stockholms-, Göteborgs- och Malmöregionen

# Panelens tjänste- och serviceföretag har minst 20 anställda och industri-, handel-, transport- och kommunikationsföretag har minst 200 anställda

# Hösten 2005 har 221 paneldeltagare svarat på hela enkäten (svarsfrekvens 60 procent) 

# 68 procent av de svarande ansvarar för lokalytor över 1.000 kvm

# 56 procent har 50 anställda eller fler

Resultatet av undersökningen i diagramform återfinns på www.skanska.se/fastigheter
_______________________________________________

För ytterligare information, kontakta:

Anna Schierenbeck, kommunikatör Skanska Projektutveckling Sverige, tel. 08 - 504 350 33,
mobil 070-527 80 33

Anna Wenner, presschef Skanska AB, tel. 08-753 88 99