c

Skanska satsar på miljömärkning av flerfamiljshus

Pressmeddelande 2008-06-04 09:30 CET

Skanskas ambition är att Svanenmärka konceptet ModernaHus med målsättningen att erbjuda nordens första miljömärkta flerfamiljshus. Just nu arbetar Svanen med att ta fram och säkerställa kommande kriterier och kravnivåer.