c

Skanska säljer Chalmers Teknikpark i Göteborg – vinsten uppgår till 62 miljoner kronor

Pressmeddelande 2008-10-08 08:30 CET

Skanska säljer den delägda kontorsfastigheten Chalmers Teknikpark i Göteborg. Försäljningspriset uppgår till 167 miljoner kronor med en vinst på 62 miljoner kronor vilket redovisas i det fjärde kvartalet. Skanskas andel av den samägda fastigheten uppgår till två tredjedelar och återstående del ägs av F O Peterson & Söner. Därmed redovisas 33,3 procent som minoritetens andel av resultatet.