c

Skanska har tecknat hyresavtal med restauratör i både Kv Tennet och ÅF-huset i Göteborg

Pressmeddelande 2013-06-26 09:00 CET

Skanska har tecknat hyreskontrakt i det om- och tillbyggda kontorshuset Kv Tennet på Kilsgatan 4 samt i det nybyggda ÅF-huset i Göteborg om sammanlagt 1 330 kvm.

I båda husen öppnar Klar Kust AB restaurang och café. I Kv Tennet har man tecknat kontrakt om drygt 640 kvm. Restaurangen får tillgång till sina lokaler den 1 augusti och beräknar kunna öppna två veckor senare. I ÅF-huset är kontraktet på drygt 690 kvm, där öppnar man för lunchgäster i början av januari 2014. Klar Kust AB driver idag en restaurang på Chalmers Teknikpark.

Huset på Kilsgatan 4 kommer fullt utbyggd att omfatta totalt 20 000 kvm. Fastigheten färdigställs nu under juni månad 2013. ÅF-huset rymmer totalt cirka 14 900 kvm. Skanska fortsätter därmed sin gröna resa där både Tennet och ÅF-huset blir nästa miljöprofilerade fastigheter i Göteborg med ett flertal miljöfördelar och klimatsmarta lösningar, bland annat solceller i Kv Tennet som minskar nettoförbrukningen av el i huset. Båda kontorshusen är precertifierade på den allra högsta nivån, Platinum, enligt det internationella miljöcertifierings-systemet LEED. Dessutom kommer husen att certifieras enligt EU GreenBuilding, vilket innebär att husens energianvändning blir minst 25 procent lägre än vad som föreskrivs i Boverkets normer för nybyggda fastigheter.

– Vi välkomnar Klar Kust till båda våra nybyggda hus. Restaurang i husen kommer både tillföra området och våra hyresgäster den närservice som skapar liv i området. I Kv Tennet skapas mötesplatser i de generösa entréytorna i huset som innehåller gemensam reception, konferens samt nu också restaurang/café, säger Mats Dynevik, marknadschef på Skanska Fastigheter Göteborg.

– Att båda husen är nybyggda och ligger i spännande framtidsområden där mycket folk rör sig dagtid har varit avgörande för vårt val att öppna nya restauranger i båda husen, säger Henrik Malmberg, VD på Klar Kust AB.

Skanska Kommersiell Utveckling Norden initierar och utvecklar fastighetsprojekt inom kontor, logistik och affärshus. Kontorsverksamheten är koncentrerad till de tre storstadsregionerna i Sverige, Köpenhamnsregionen i Danmark, Helsingfors i Finland samt Oslo i Norge. Utvecklingen av logistik- och volymhandelsfastigheter bedrivs på strategiska orter i Sverige, Danmark och Finland.

Kontakter

Kontakta: Mats Dynevik, Uthyrnings- och marknadschef
Telefon +46104484443
Kontakta: Mia Trahn, Kompetensutvecklare
Telefon +46104484440