c

Skanska fortsätter energisatsning för kommersiella fastigheter

Pressmeddelande 2008-11-20 00:00 CET

Skanska ansöker om att blir EU GreenBuilding Partner på företagsnivå vilket innebär att minst 75% av de nya byggnader som utvecklas uppfyller kraven om minst 25% lägre energianvändning än myndighetskraven. Skanska fortsätter därmed sin satsning med att minska energianvändningen och klimatpåverkan i de fastigheter som utvecklas i egen regi.

– Det är både roligt och oerhört viktigt för både Sverige och Europa att Skanska går i bräschen för energi- och miljöarbetet genom att utvidga sitt deltagande i GreenBuilding till att omfatta alla fastigheter. Det är just initiativ som detta som är avgörande inspirationskällor, säger Sofie Roy Norelid på Fastighetsägarna.