c

Skanska lanserar koncept för billigare bostadsbyggande

Pressmeddelande 2005-03-18 09:36 CET

Skanska lanserar ett nytt koncept som är ett resultat av en långsiktig satsning för att sänka byggkostnaderna, förkorta byggtiderna och höja kvaliteten. Genom att återanvända och vidareutveckla de bästa lösningarna, arbeta enligt en mer industrialiserad process och effektivisera inköpsarbetet har Skanska tagit fram ett nytt bostadskoncept. Det första huset blir ett flerfamiljshus med byggstart i maj.


Pressmeddelandefrån Skanska Sverige

2005-03-18

Skanska lanserar koncept för billigare bostadsbyggande

Skanska lanserar ett nytt koncept som är ett resultat av en långsiktig satsning för att sänka byggkostnaderna, förkorta byggtiderna och höja kvaliteten. Genom att återanvända och vidareutveckla de bästa lösningarna, arbeta enligt en mer industrialiserad process och effektivisera inköpsarbetet har Skanska tagit fram ett nytt bostadskoncept. Det första huset blir ett flerfamiljshus med byggstart i maj.

Flerfamiljshuset kommer att ha åtta våningar och 32 lägenheter. Det ska bli ett hus som skapar förutsättningar för god ekonomi åt fastighetsägaren och som möjliggör ett prisvärt boende.

- Nu har vi kommit så långt i vårt effektiviseringsarbete att vi kan sätta spaden i marken för det första huset enligt vårt nya koncept som innebär lägre kostnader i både bygg- och förvaltningsskedet, säger Mats Williamson, VD Skanska Sverige.

Byggprocessen har effektiviserats genom en ökad grad av industrialisering exempelvis levereras våtrumsvolymerna färdiga och slutkontrollerade vilket ökar kvaliteten. Konceptet bygger på att man använder fler standardiserade byggdelar men att de kan varieras för att bygga olika typer av hus. På så vis kan inköpen göras i större volymer vilket sänker kostnaderna utan att göra avkall på variationen.

- För oss är det viktigt att inte låsa in oss i en modell utan att skapa ett koncept som kan varieras. Givetvis nöjer vi oss inte med det här utan kommer att fortsätta arbeta med att utveckla och effektivisera vår byggprocess, säger Mats Williamson.

Huset som kommer att byggas i Örebro beräknas vara färdigt för inflyttning januari 2006.

____________________________________________________

För ytterligare information, kontakta:
Mikael Fritzon, Utvecklingschef Skanska Sverige
Tel: 040-144 509, mobil: 070-221 16 65